Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1966, τεύχος 23-24

Θρακικά Χρονικά, «[Σχόλια πάνω στην επιστολή-απάντηση του Κώστα Δημάδη προς τον Δημήτριο Λαζαρίδη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 206

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 207-209

«Εκπαιδευτήρια Κοτζαμάνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 210

«Μέσαι Τεχνικαί Σχολαί Ξάνθης Κοτζαμάνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. (οπισθόφυλλο)