Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Σχόλια πάνω στην επιστολή-απάντηση του Κώστα Δημάδη προς τον Δημήτριο Λαζαρίδη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 206