Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Σχέδιο Ράλλη Κοψίδη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 188