Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Φονιάδες. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 182-187