Είστε εδώ

Γαλανάκη-Βουρλέκη Αντιγόνη, «Ταχεία Αμαξοστοιχία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 181