Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Αρχαιόπρεπο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 180-181