Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σχόλιο από το Δελτίο του Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 163