Είστε εδώ

Κόρακας Άργης Ν., «Δυο ποιήματα. Τ' ωραίο νησί», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 139