Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Σημ. Θρ. Χρ.», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. 220