Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Ο ζωγράφος Κώστας Πλακωτάρης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. 219-220