Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σάββας, «Το καθολικόν της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. 221-224