Είστε εδώ

Λεβάντας Χρήστος, «Επιστολές για το αφιέρωμα στο Γεώργιο Βιζυηνό. Ο συγγραφέας και κριτικός Χρήστος Λεβάντας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 169-170