Είστε εδώ

Παπαευαγέλλου Παναγιώτης Σ., «Επιστολές για το αφιέρωμα στο Γεώργιο Βιζυηνό. Ο καθηγητής γυμνασίου Πάνος Παπαευαγγέλου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 170