Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Επιστολές για το αφιέρωμα στο Γεώργιο Βιζυηνό. Ο ζωγράφος Ράλλης Κοψίδης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 169