Είστε εδώ

Besson Ferny, «Ποιήματα της Σαχάρας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 163-166