Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Αντικείμενα από την Ξάνθη στο Ashmolean Museum Oxford. Ανακοίνωση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 128-129