Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τα ορειχάλκινα βραχιόλια, 1]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 129