Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για την πολιτική κρίση τον Ιούλιο του 1965]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 127