Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Η Ξάνθη: Μια περιοχή με πλούσιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον που πρέπει ν' αξιοποιηθεί. Να αποκαλυφθεί το Αρχαίο Θέατρο των Αβδήρων», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 125-127