Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Να ιδρυθούν στη Θράκη ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 124-125