Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Να επιβραβευθεί ο πνευματικός μόχθος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 123-124