Είστε εδώ

Κούρκουλας Γαβριήλ, «Επιστολές. Η κατάργηση της βαρείας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 255-256