Είστε εδώ

«Λαϊκό Λαχείο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 256