Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Νομίσματα Μ. Αλεξάνδρου, Λυσιμάχου, Πτολεμαίου κ.ά. που βρέθηκαν στη Μαρώνεια, Αίνο, Δορίσκο, Σαμοθράκη κ.λ.π. », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 210