Είστε εδώ

«Εθνικό Λαχείο », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 187