Είστε εδώ

Ποιμενίδης Άγγελος, «Μορφές της Θράκης. Ο καπετάν Νικόλαος Κεφαλάς και τα αντιπλημμυρικά έργα του Έβρου. Μέρος β΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 181-187