Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Η ακρόπολη των Αβδήρων όπως είναι σήμερα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 171