Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Άβδηρα. Ανάγλυφο με σοβά στην εκκλησία του χωριού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 172