Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Οδοιπορικό της περιοχής Αβδήρων (με σχέδια του ίδιου)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 171-180