Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Ρομάντζο σε μια εξοχή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 170