Είστε εδώ

Αντώνιος Μητροπολίτης Ξάνθης, «Ο Ξάνθης Ιωακείμ (Μαρτινιάνος). Ιστορικόν σημείωμα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 135-137