Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κρίσεις και σκέψεις. Φίλιπποι και Θάσος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 134