Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. Ένα επίκαιρο διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 134