Είστε εδώ

Γιαλουράκης Μανώλης, «Κρίσεις και σκέψεις. Ο μύθος του κοινωνικού Καβάφη. [Το σημείωμα του Γιαλουράκη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 132-133