Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Θρύλοι και παραμύθια της Θράκης. Α΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 8-12