Είστε εδώ

Κόρακας Άργης Ν., «Δυο ποιήματα από τη συλλογή Άλικα ρόδα. Ένα ταξίδι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 7