Είστε εδώ

Χασηρτζόγλου Ευριπίδης, «Απολογισμός δράσεως και πρόγραμμα του Δημάρχου Ξάνθης Ευριπίδου Χασηρτζόγλου κατά τας δημοτικάς εκλογάς 1929», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 189-196