Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Θεοτόκος. Αγιογραφία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 130