Είστε εδώ

Ψαθάς Χριστόδουλος Δ., «Το Κογκό και ο λαός του. Β΄. Παράδοσι και προϊστορία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 209-214