Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ένας Κύπριος μιλά για τον Αγώνα και τους μελλοντικούς οραματισμούς των Κυπρίων», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 208