Είστε εδώ

Ταμβακίδης Αδαμάντιος, «Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Μορφές της Θράκης: Σαράντης Αρχιγένης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 198-202