Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Δυο τραγούδια της Ανατολικής Θράκης. Από τη συλλογή του κ. Αδ. Ταμβακίδη. Τραγούδι από το Υμπρίκ-Τεπέ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 198