Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Κώστας Γεραγάς», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 202-203