Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Δυο τραγούδια της Ανατολικής Θράκης. Από τη συλλογή του κ. Αδ. Ταμβακίδη. Τραγούδι από το Κρυονέρι των Σαράντα Εκκλησιών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 197-198