Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. Σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολ. Θράκης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 179