Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. Ανακωχή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 179