Είστε εδώ

«Λαϊκό Λαχείο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 170