Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Σημ. συντ.», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 132