Είστε εδώ

Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Καβάλας, «Ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Καβάλας. [Επιστολή]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 126-127