Είστε εδώ

«Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 117